Je terapie BICOM účinná?

Po více než 25 letech biorezonanční terapie má institut Regumed k dispozici nejen velký počet zpráv o případech terapeutů a pacientů, kteří dokládají úspěšné nasazení biorezonanční terapie, ale také početné studie lékařských ordinací a vědeckých prací.

Institut Regumed pro regulativní medicínu je jediný institut, který může v oblasti biorezonanční terapie předložit vědecké práce a studie v tomto rozsahu. Zde Vám předkládáme malý výběr z předložených studií.

vyzkum

Studie in vitro (ve zkumavce):

Shrnující znázornění modulace in vitro fagocytární aktivity lidských leukocytů s polymorfním jádrem prostřednictvím biorezonanční terapie Bicom

Fagocytární testy byly provedeny přibližně na 50.000 jednotlivých vzorků darované krve s reprodukovatelnými výsledky. Výsledek ukazuje, že fagocytární aktivita leukocytů in vitro byla stimulována díky terapii Bicom a změna je statisticky platná a reprodukovatelná.

Vliv biorezonanční terapie Bicom na strukturální dynamiku albuminu séra pacientů s rakovinou prsu

V předložené práci bylo dokázáno, že terapií Bicom mohou být přenášeny biologické informace o strukturálním stavu lidského séra albuminu u pacientů s rakovinou prsu (in vitro).

G.Lednyiczky: Pokusy in vitro a in vivo, pro demonstraci kontrolní funkce nízkoenergetických bioinformací a jiných vibrací: V nízkoenergické bioinformaci, P.C. Endler a A.Stacher (Hrsg.) řada spisů svazek 117, nakladatelství Facultas, Vídeň 1997

Studie in vivo (za živa):

Přenášení molekulárních informací prostřednictvím biorezonančního přístroje (Bicom) v pokusech s amfibiemi

Pokusy se zakládají na všeobecně známých faktech, že hormon tyroxin hraje výraznou roli v metamorfóze amfibií. Přechod od pulce, podobnému rybě, k čtyřnohé žábě, žijící na souši, se dá do pohybu díky hormonu, který obsahuje jód a který se syntetizuje ve štítné žláze. Tento hormon zůstává také nadále aktivní. Pokud je ve vodě akvária na jedné straně přítomen tyroxin ve vysoké molekulární koncentraci, metamorfóza se tak zpomalí nebo se úplně ve svém vývoji zastaví.

Prostřednictví přenosu informací toxicky koncentrovaného roztoku hormonu tyroxin prostřednictvím přístroje Bicom na vodu akvária mohla být metamorfóza pulců v několikanásobných paralelních pokusech značně zpomalena.

P.C. Endler et al.: Amfibijní metamorfóza a informace o tyroxinu. Ukládání prostřednictvím bipolární tekutiny vody a na technickém nosiči dat, přenos informací prostřednictvím elektronického zesilovače, nakl. Maudrich, Vídeň, 1996: V homeopatii-biorezonanční terapii, P.C. Endler aj.Schulte (Hrsg.)

Lidské studie

Dlouhodobá studie náhodného výběru k prověření úspěchů léčení s pacientovými vlastními frekvenčními signály (Bicom) při poruchách funkce jater

Do studie bylo přijato 28 pacientů. Všichni pacienti měli chronické poškození jaterních buněk, které bylo minimálně rok diagnostikováno a nebylo medikamentózně léčeno. 14 pacientů bylo přiděleno do skupiny terapie a 14 pacientů do kontrolní skupiny.

 

Ohraničený výběr stejně jako vytvoření kódového seznamu se provádělo v ambulanci pro Přírodní léčení Carstenovy nadace Univerzity v Heidelbergu v pracovní skupině prof. MuDr. I. Gerharda.

Výsledky: hodnoty GOT

Průměrný pokles aktivity GOT v procentech po 12 týdnech čítal ve skupině Bicom 42% oproti poklesu v kontrolní skupině.

Výsledky: hodnoty GPT

Střední hodnota skupiny Bicom byla po 12 týdnech léčení v oblasti normy. V kontrolní skupině nebyla zjištěna žádná normalizace aktivity GPT.

Výsledky: hodnoty Gamma GT

Také aktivita Gamma GT dosáhla po 12 týdnech léčení (skupina Bicom) oblast normy. Hodnoty kontrolní skupiny zůstaly oproti tomu prakticky nezměněny.

R.Machowinski, P. Kneisl: Vědecké studie k biorezonanční terapii Bicom, Institut pro regulativní medicínu, Gräfelfing 1999

Rozsáhlé shrnutí všech studií si můžete u nás vyžádat.


Kouření